Voorwaarden

 

Onze uitgebreide algemene voorwaarden kunt u hieronder vinden. Voor consumenten en voor zakelijke klanten gelden verschillende voorwaarden.
De uitgebreide algemene voorwaarden kunt u downloaden via de links onderaan deze pagina.

Consument 

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat een product niet aan uw verwachtingen voldoet. 

Als het een online bestelling betreft, dan volgen wij de wet koop op afstand en heeft u 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in vanaf het moment dat het product in uw bezit is. Binnen de bedenktermijn kunt u de producten retourneren of aangeven dat u van de bestelling afziet (dit heet herroepen). Dit kan door ons er schriftelijk (bijvoorbeeld per post of e-mail) van op de hoogte te stellen. Na herroeping heeft u nog 14 dagen de tijd om het product / de producten te retourneren. 

Omgang: 
Om voor het retour sturen van een bestelling in aanmerking te komen dient het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en met -voor zover redelijkerwijs mogelijk- onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden. 
Indien dit niet het geval is zal er een deelvergoeding worden berekend waarvan de hoogte afhankelijk is van de staat van het product. 

Verzendkosten: 
• Als het product binnen de 14 dagen bedenktermijn aan ons retour wordt gestuurd krijgt u de verzendkosten die u aan ons heeft betaald binnen 14 dagen weer terug. Indien de initiële aanschaf uit meerdere producten bestond en u niet alle producten retourneert, krijgt u de verzendkosten niet vergoed. 
• Eventuele kosten en het risico van het retourzenden van producten zijn voor rekening van de verzender. 
• Bij een product dat direct na aanschaf defect blijkt te zijn en binnen 14 dagen retour wordt gestuurd, storten wij u achteraf de verzendkosten (zonder aanvullende services) terug conform de standaard tarieven van PostNL. 

Aankoopbedrag retour na ontbinding 
• U ontvangt het aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending, wanneer u de koop ontbonden heeft, zo spoedig mogelijk van ons retour, maar uiterlijk binnen 14 dagen. 
• Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt 

Uitzonderingen bij retourneren of ruilen: 
Een aantal producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden. 
• Geopende (verbroken verzegeling), geïnstalleerde of geregistreerde software, dvd's, games, giftcards en vouchers. 
• Geopende verbruiksartikelen. Indien het product onverkoopbaar is geworden is de waardevermindering 100% welke wij mogen verrekenen met het terug te storten bedrag.
• Artikelen die in gebruik zijn genomen en dermate gebruikerssporen heeft, dat het niet meer hersteld kan worden en verkocht kan worden als een nieuw product.
• Artikelen die om hygiënische redenen niet retour kunnen, zoals in-ear headsets en oordopjes (indien geopend, verbroken verzegeling). 
• Artikelen/zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken .
• Artikelen die speciaal voor u op maat gemaakt en/of besteld zijn.

Retourprocedure: 
• Indien u dit nog niet heeft gedaan, verzoeken we u bij een verkeerd geleverd product en/of garantie afhandeling eerst contact op te nemen met onze klantenservice per mail. 
• Voor een adequate afhandeling verzoeken wij u uw bestellingnummer en betreffende productcoes erbij te vermelden. 
• Het retour zenden is voor risico van de verzender. 
• Zorg voor een gedegen omverpakking. 
• Stuur enkel producten retour indien deze compleet zijn. 
• Zorg dat u uw zending voldoende frankeert. 

Herroeping:
Indien u dit wenst, kunt u gebruik maken van het Europees herroepingsformulier voor herroeping. Dit formulier vindt u ook bijgevoegd bij onze Algemene Voorwaarden (zie link onderaan deze pagina). 

 


 

Zakelijk

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat een product niet aan uw verwachtingen voldoet. 

Een zakelijke klant valt echter niet onder de wet Koop op afstand. 
Dit houdt in dat u ten opzichte van de consument geen recht heeft op vergoeding van verzendkosten tenzij het een defect product betreft binnen de 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in vanaf het moment dat het product in uw bezit is. 

Daarnaast komen producten die incompleet, beschadigd of speciaal voor u besteld zijn niet voor omruil of restitutie in aanmerking. 

Omgang: 
Om voor het retoursturen van een bestelling in aanmerking te komen dient het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en met -voor zover redelijkerwijs mogelijk- onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden. 

Verzendkosten:
• Eventuele kosten en het risico van het retour zenden van producten zijn voor rekening van de verzender.
• Bij een product dat direct na aanschaf defect blijkt te zijn en binnen 14 dagen retour wordt gestuurd, storten wij achteraf de verzendkosten (zonder aanvullende services) terug conform de standaard tarieven van PostNL.
• U ontvangt het aankoopbedrag, exclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending, binnen 5 werkdagen terug op uw account of rekening.


Uitzonderingen bij retourneren of ruilen: 
Een aantal producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden. 
• Geopende (verbroken verzegeling), geïnstalleerde of geregistreerde software, dvd’s en games. 
• Geopende verbruiksartikelen zoals o.a. inkt en toners. 
• Artikelen die om hygiënische redenen niet retour kunnen, zoals in-ear headsets en oordopjes (indien geopend, verbroken verzegeling). 
• Cadeaubonnen, vouchers of waarde cheques. 
• Artikelen die speciaal voor u op maat gemaakt zijn. 
• Artikelen die speciaal besteld zijn. 

Retourprocedure: 
• Indien u dit nog niet heeft gedaan, verzoeken we u bij een verkeerd geleverd product en/of garantie afhandeling eerst contact op te nemen met onze klantenservice per mail. 
• Voor een adequate afhandeling verzoeken wij u uw bestellingnummer en betreffende productcodes te vermelden. 
• Het retour zenden gaat voor risico van de verzender. 
• Zorg voor een gedegen omverpakking. 
• Stuur enkel producten retour indien deze compleet zijn. 
• Zorg dat u uw zending voldoende frankeert. 

 

Uitgebreide algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden voor consumenten

Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten